ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

Powerpointแนวทางประเมิน วPA.pptx